Organizasyon şeması sadece kurum içinde nasıl bir iş bölümü olduğunu, kimin kime bağlı olduğunu, kurum içi hiyerarşiyi değil aynı zamanda kurumun neye önem verdiğini kaynaklarını hangi yönde kullandığını da gösterir.

Organizasyon şeması güncel değilse, misyon-vizyon-strateji ile uyumlu değilse yoğun rekabet ortamında başarı zorlaşır.

Kurumsal kaynaklar yeterince etkin ve verimli kullanılamaz.

Kurumu yıpratıcı sorunlar ortaya çıkar.

Bu bağlamda “Organizasyon Şeması Değerlendirme Çalışması” ile organizasyon şeması ile misyon-vizyon-strateji uyumluluğu değerlendirilir ve güncellenir.