Orta Kademe Yönetici Bilgi Destek Raporu

Tek sayfalık bu rapor  şirketlerin orta kademe yönetici pozisyonlarında (Satış Müdürü, Finans Müdürü, Operasyon Müdürü, Üretim Müdürü vb.) doğru kişileri çalıştırmasına yardımcı olur. Bu kişilerin işe alım, terfi, görev değişikliği, performans değerlendirme, kariyer planı, eğitim yatırımı, işten çıkarma konularında aşağıdaki 10 orta kademe yönetici ölçütüne göre bilimsel ölçümlemeye dayalı puanlama ve derecelendirmeyle  karar vericileri yormadan nokta atışı yapma imkanı sağlar.

10 Orta Kademe Yönetici Ölçütü : 

1. Mali tabloya etki yapma azmi?

2. Ekibi yönetme ve liderlik yapma niteliği?

3.Delege edebilme becerisi?

4. Motive edebilme düzeyi?

5. Maliyetleri düşürme vasfı?

6. Yoğun iş yükü altında çalışabilme boyutu?

7. Değişimle başa çıkma durumu?

8. Kurallara uyma seviyesi?

9. Prensip ve değerleri benimseme kapasitesi?

10.  Üst yöneticisine uyum sağlama yeteneği?