Ortaklar Arası İlişkiler Danışmanlığı ile Ortaklığınızı Sağlamlaştırın.

Şirket ortakları arasındaki aşağıdaki sorunlardan biri veya bir kaçı ortakların birbirini önce eleştirmesine, sonra kızmasına, sonra öfkelenmesine ve sonuçta çatışmasına ve ortaklığın sonlanmasına neden olabilir  ve bu süreç şirkete büyük zarar verebilir.

Ortaklar arası ilişkilerdeki sorunlardan bazıları:

Ortakların kafa yapılarının farklılıklarından kaynaklanan sorunlar.

Ortaklar arasında şirketin yönetimi, sorumluluk ve yetki paylaşımı konusundaki sorunlar.

Ortaklar arasındaki bilgi akışı ve paylaşımı konusundaki sorunlar.

Ortakların şirketteki payları, kâr dağıtım politikası gibi konulardaki sorunlar.

Ortakların finansal raporlamadan kaynaklanan sorunları.

Ortakların yöneticiler ve çalışanlarla ilişkilerinden kaynaklanan sorunlar.

Ortakların çıkar çatışmasından kaynaklanan sorunlar.

Ortakların, çocuklarının ya da akrabalarının işe alımlarına, terfilerine veya görev değişikliğine ilişkin sorunlar.

Ortakların eşleri, çocukları ve akrabaları ile ilgili sorunlar.

Bu bağlamda, Ortaklar Arası İlişkiler Danışmanlığı ile ortakların yukarıdaki sorunlara karşı bağışıklık kazanmaları için kişisel ve kurumsal farkındalıklarını yükseltmeleri, birbirlerini daha iyi anlamaları, birbirlerini takdir etmeleri, yardımcı olmaları, aralarındaki güveni pekiştirmelerini sağlıyoruz.