Performans değerlendirmesi ile yöneticiden/ekipten/organizasyondan istenen-planlanan/gerçekleşen oranı açık ve net olarak ortaya konur.

Yöneticiden/ekipten/organizasyondan ne istenmiştir-planlanmıştır?

İstenene/planlanan gerçekleştirilebilmiş midir?

Cevap evet ise ne yapılmalıdır?

Cevap hayır ise ne yapılmalıdır?