Rekabette geri kalmak zayıf yönetim kadrosu demektir - GES Yönetim Danışmanlık A.Ş.

Posted by | Eylül 21, 2013 | Liderlik / Yönetim | No Comments

 

Güçlü yönetim kadrosu olmayan bir şirket ayakta kalamaz.

Düşük kâr güç eksikliğinin göstergesidir.

Güç; güçlü insanlardan gelir.

Güç; bir duygudur ve güçlü olmak bir ruh halidir.

Güçlü şirket; güçlü yöneticileri olan şirkettir.

Güçlü yöneticiler ile diğer yöneticiler arasındaki fark lokomotiflerle vagonlar arasındaki fark gibidir.

Güçlü yönetici sonucu değiştirebilecek kişidir.

Güçlü yöneticide içsel güç (kişinin içinden gelen güç) ve dışsal güç (kişiye dışarıdan verilen güç)

beceriyle birleştirilir ve başarı ortaya çıkar.

Güçlü yöneticiler, ekipler daha önce çözülememiş sorunları çözerek şirketi güçlendirirler.

Buna karşılık güç iyi yönetilmezse güç çatışması, iktidar kavgası büyük krizlere, anlaşılması zor,

karmaşık sorunlara sebep olabilir ve büyük zararlara verebilir.

Bu bağlamda aşağıdaki model size yardımcı olabilir.

GES Şirket Güç Yönetimi Modeli

Yol haritası :

1. Güç farkındalığını yükselt.

2. Gücü yönet.

3. Ekiplerdeki, organizasyondaki güçlü yöneticileri ve adayları belirle.

4. Güçlü yöneticileri ve adayları cezbet, işe al, eğit, geliştir, doğru liderlik yap, terfi ettir, kıymetlendir ve elde tut.

5. Gücü yönlendir, yetkiyi güçlü yöneticiler aracılığıyla sonuç almak için kullan.

6. Ekiplerdeki, organizasyondaki güçlü yöneticilerin oranını yükselt.

7. Şirket içinde, ekip içinde güç çatışmasına, iktidar kavgasına izin verme.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.