Rekabetteki Yeni Kaldıraç Noktası - GES Yönetim Danışmanlık A.Ş.

Posted by | Eylül 14, 2013 | Liderlik / Yönetim | No Comments

İnsanlar arasındaki farklılıklar ve kurumun bu farklılıkları vizyonu yönünde harekete geçirme, değerlendirme becerisi rekabetteki yeni kaldıraç noktasıdır.

Soruyu daha iyi irdelemek için Drucker’ın Yeni Gerçekler isimli kitabından bir alıntı yapalım :

“Bu işi bir arı mı, sinek mi, fare mi, geyik mi, yoksa fil mi en iyi yapar? Bunların hepsine de ihtiyaç vardır; ama her biri farklı bir iş için ve farklı bir ekolojide gereklidir.

Biyolojik bir sistemde büyüklük işlevin ardından gelir. Büyük olmak hamamböceği açısından amaca ters düşer, küçük olmak da aynı şekilde, fil açısından amaca ters düşer.”

İnsanların da aynen yukarıdaki alıntıda olduğu gibi bir yönüyle öne çıkan özellikleri, diğerlerine göre daha iyi anladıkları ve yaptıkları yönleri yani güç faktörleri vardır.

Bu çerçevede farklı  güç faktörleri olan insanlar farklı güçler sağlarlar.

Bu çerçevede, kimi uzağı görmesiyle, kimi planlama yapma becerisiyle, kimi diğer insanlara moral ve iyimserlik vermesiyle, kimi azmiyle, kimi iradesiyle, kimi sabrı ve hoşgörüsüyle, kimi dikkatliliğiyle, kimi analitik yönüyle, kimi dinleme becerisiyle, kimi konuşma becerisiyle, kimi yaratıcılığıyla öne çıkar.

Artık fark yaratan güçler zihin gücüyle, akıl gücüyle elde edilmektedir.

Şirketin ürettiği mal veya hizmetler tüm bu güçlerın bileşkesidir.

İşte bu yoğun rekabette yeni kaldıraç noktası burasıdır.

İnsanların şirketteki rollerini fonksiyona veya sürece dayalı görevlerle tanımlayan geleneksel şirketlerde bu güçlerın çoğu ya bilinmez, ya değer verilmez yada kullanılmaz.

Yöneticilerin, çalışanların görevlerini fonksiyonu veya süreci baz alarak değil görevin talep ettiği sonuçları, güçlerı baz alarak tanımlayabiliriz.

Kuruluşun ihtiyaç duyduğu bu güçlerin tanımlanıp çalışanların güç faktörleri ile bilinçli eşleştirilmesi ve bu bazda yönlendirilmesi yeni yönetim anlayışının temelidir.

Örneğin en önemli yönetici güç faktörlerinden olan “karar verme”yi ele alalım.

Bu görevde ne tür bir karar verme tarzı ağır basmaktadır?

Hızlı karar verme mi ?

Doğru karar verme mi ?

Verilere dayalı karar verme mi ?

İç güdüsel, sezgisel karar verme mi ?

Taktik karar verme mi ?

Stratejik karar verme mi ?

Bireysel karar mı grup kararı mı ?

Karar verici – risk alıcı ilişkisi nedir?

Sonuçları itibariyle kısa vadeli veya uzun vadeli bir karar mı?

Eğer görevin ağırlıklı olarak talep ettiği karar verme tarzı ile bireyin sahip olduğu doğal karar verme tarzını eşleştiremezsek  (birey karar konusu ile ilgili eğitim, tecrübe vb.. gibi tüm yeterlilikleri karşılasa bile ) hem şirket bazında hem birey bazında sıkıntıları yoğun hissedilen ancak  teşhis edilemeyen oldukça sinsi ve kan kaybettirici bir sorun kaynağı yaratmış oluruz.

Aşağıdaki tablo konuyu daha iyi anlamamızı sağlayabilir.

ESKİ BAKIŞ AÇISI YENİ BAKIŞ AÇISI
GEÇERLİ OLDUĞU ÇAĞ SANAYİ ÇAĞI BİLGİ ÇAĞI
ANA MECAZ TANIMLANMIŞ GÖREVİ YERİNE GETİREN MAKİNE(işgücü/ labour force) AKIL KAYNAĞI
TANIMLAMA BAZI Fonksiyonel:(Örneğin Ahmet Bey bir Satıcıdır  ve şirketin ürünlerini satar) Dinamik Güç Faktörleri:(Örneğin Ahmet Bey’in ikna etme gücü, olumlu intiba bırakma kabiliyetleri vardır, bunun yanında çok iyi motive edicidir)
KULLANDIĞI GÜÇLERİN DAĞILIMI %75 Fiziksel Gücü%25 Zihin Gücü %75 Zihin Gücü%25 Fiziksel Gücü
KULLANDIĞI ZAMANIN DAĞILIMI %75 Rutin ve tanımlı%25 Yeni, değişik ve tanımsız %25 Rutin ve tanımlı%75 Yeni, değişik ve tanımsız
TARZI Reaktif : Verilen işi yapar Proaktif : Durumdan görev çıkartır ve icra eder.
Değer Yaratma Modeli Katma Değer2 x 2 = 5 Sinerjik Değer2 x 2 = 32
Oyun Bireysel oyun : Birey görevini eksiksiz yapmalıdır (gerekli ancak yeterli değil) Takım oyunu : Şirket kazanırsa birey kazanır, kaybederse kaybeder.
Şirket açısından İşgücü, sanayi malları ve hizmet üretiminde bir girdi İhtiyacı belirleyen, araştıran, planlayan, üreten, geliştiren, satan ana güç olan Akli Sermayenin bir parçası
Başarıyı tanımlayan değer yargıları İşyerine sadakat ve uyum Yaratıcılık , irdeleme, buluş
Etkinlik Verimlilik(Birim zamandaki üretim ) Yeni ürünler, keşifler ve buluşlar
Kuruluşun Odağı Üretim, verimlilik odaklı Buluş (inovasyon) odaklı
Kuruluşun Pazarı Mevcut pazarlarda faaliyet gösteriyor Yeni ihtiyaçlar ve yeni pazarlar yaratıyor

Sonuç olarak çalışanların güç faktörlerinin tanımlanması ve kuruluşun yöneticilerinin bu güçlerin bilinçli kullanımı ile bilgi çağında fark yaratabiliriz.

Leave a Reply

Your email address will not be published.