Reorganizasyon yeniden yapılanma uygulamaları şirketlere oldukça pahalıya mal olan, kan kaybettiren  görünmeyen maliyetlerinin başında gelir.

Çoğunlukla reorganizasyon,  “reengineering” ile karıştırılır ve endüstri mühendisliği-verimlilik odaklı bir yaklaşım içinde “işin nasıl yapılması” gerektiği tasarlanır.

Organizasyon şeması değiştirilir, birimlerin isimleri, yöneticilerin ünvanları, sorumluluk alanları değiştirilir, yöneticiler değiştirilir.

İşlerin bu kadroyla yürümeyeceği veya hedeflerin gerçekleştirilemeyeceği kanaati hasıl olunca (bazen altı ay  bazen bir yıl sonra) bir reorganizasyon daha yapılır.

İşi, kimin yapması gerektiğine ilişkin vasıflar, tecrübe ve eğitim düzeyi çerçevesinde sathi olarak belirlenir.

İstenilen vasıflara sahip kişiye, yeni görev tanımı verilince işi yapacağı varsayılır.

Reorganizasyon süreci yöneticiler ve çalışanlar için bir belirsizlik sürecidir.

Kimisi bunu iktidar mücadelesinin bir şekli olarak, kimisi kendilerini işten çıkartmanın bir gerekçesi olarak algılar veya reorganizasyon sonucu güçleneceğini düşündüğü kliğe yakın olmaya çalışır.

Fakat bu yeni iş yapma programı çoğunlukla işlemez.

Neticede yeni bir reorganizasyona ihtiyaç duyulur ve süreç böyle devam eder.

Reorganizasyon mağduru şirketler, hastalığı doğru teşhis edilemediği için bir sürü yanlış tedavi uygulanmış ve bırakın sağlığına kavuşmayı sağlığı daha da bozulmuş hastalara benzerler.

Kendileri bunu itiraf etmezler ama siz bunu şirketin atmosferinden anlarsınız.

Bir futbol takımı analojisiyle anlatırsak,

Diyelim ki bugüne kadar daha çok savunma futbolu oynayan bir takımın başındasınız.

Takımınızı reorganizasyon yaparak atak futbol oynayan bir takıma dönüştürmek istiyorsunuz.

Ama teknik direktörünüz, oyuncularınız ve hepsinden önemlisi siz savunma ekosisteminin parçalarısınız.

Şimdi bu ekosistemi atak futbola dönüştürmek demek önce bir zihniyet değişikliği, yeni bir algılama biçimi demek.

Reorganizasyon yapan şirketlerin yöneticilerinin veya sahiplerinin çoğunlukla kendileri dışında herşeyi değiştirip bir türlü şirketlerini değiştirememelerinin nedeni de bu.

Peki doğru reorganizasyon için ne yapılmalı?

1.Mevcut durum (başlangıç noktası) çok iyi analiz edilmelidir. Mevcut durum şirket kültürünün başka bir deyişle şirketi oluşturan kişilerin ortak duygu, düşünce ve davranış tarzının sonucudur.

2. Reorganizasyon ile varılmak istenilen durum (Varış noktası) tarif edilmelidir. Varılmak istenilen durum da  şirket kültürü bağlamında tarif edilmelidir.

3. İki kültür arasındaki farkı kapatmak için makul bir yol haritası çizilmelidir.

4. Organizasyonda ve rollerde yapılacak değişiklikler bu çerçevede belirlenmelidir.

5. Rollere uygun oyuncular görevlendirilmelidir.

6. Yeni kültüre uygun yönetim tarzı sergilenmelidir.