Satış Mühendisi Bilgi Destek Raporu

Tek sayfalık işlenmiş bilgiye dayalı bu rapor  şirketlerin satış pozisyonlarında doğru kişileri çalıştırmasına yardımcı olur. Bu kişilerin işe alım, terfi, görev değişikliği, performans değerlendirme, kariyer planı, eğitim yatırımı, işten çıkarma konularında aşağıdaki 10 satış ölçütüne göre bilimsel ölçümlemeye dayalı puanlama ve derecelendirmeyle  karar vericileri yormadan nokta atışı yapma imkanı sağlar.

10 Ölçüt (Satış Mühendisi için) :

1 Muhtemel müşterilerle ilişki kurabilme niteliği?

2. Satışı açabilme becerisi?

3.Etkili sunuş yapabilme düzeyi?

4.Raporlama yapabilme durumu?

5. Satışı kapatabilme vasfı?

6. Müşteri memnuniyeti oluşturabilme isteği?

7 Yoğun iş yükü altında çalışabilme boyutu?

8. Talimat ve prosedürlere uyma seviyesi?

9. Prensip ve değerleri benimseme kapasitesi?

10. Üst yöneticisine uyum sağlama yeteneği?