Satış Temsilcisi Bilgi Destek Raporu

Tek sayfalık bu rapor  şirketlerin satış temsilcisi pozisyonlarında doğru kişileri çalıştırmasına yardımcı olur. Bu kişilerin işe alım, terfi, görev değişikliği, performans değerlendirme, kariyer planı, eğitim yatırımı, işten çıkarma konularında aşağıdaki 10 satış temsilcisi ölçütüne göre bilimsel ölçümlemeye dayalı puanlama ve derecelendirmeyle  karar vericileri yormadan nokta atışı yapma imkanı sağlar.

10 Satış Temsilcisi Ölçütü :

1 Muhtemel müşterilerle ilişki kurabilme niteliği?

2. Satışı açabilme becerisi?

3.Etkili sunuş yapabilme düzeyi?

4.Raporlama yapabilme durumu?

5. Satışı kapatabilme vasfı?

6. Müşteri memnuniyeti oluşturabilme isteği?

7 Yoğun iş yükü altında çalışabilme boyutu?

8. Talimat ve prosedürlere uyma seviyesi?

9. Prensip ve değerleri benimseme kapasitesi?

10. Üst yöneticisine uyum sağlama yeteneği?