Şirket Aklı Programı Nedir?

Şirketin ortak aklını daha iyi kullanması için ayda bir şirketin, Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarından oluşan tepe yönetim ekibiyle, ”şirketinizin genel durumu, stratejik ajandası, operasyonları, yöneticileri vb. ” bağlamında gerçekleştirdiğimiz özel bir istişare programıdır.

Kazanımlar

* Şirket rakiplerine karşı üstünlük kazanır.

* Motivasyon yükselir.

* Maliyetler düşer.

* Performans artar.

* Çalışan bağlılığı ve müşteri memnuniyeti yükselir.

* Tepe yönetim ekibi daha başarılı olur.

* Şirket daha kârlı ve daha mutlu bir şirket haline gelir.

Tepe Yöneticilerin Kazanımları

* Kendilerini ve ekiplerini daha iyi anlarlar.
* Kendi duygu, düşünce ve davranışlarını daha iyi yönetirler.
* Ekibin, çalışanların, duygu, algı ve beklentilerini daha iyi yönetirler.

* Doğru, etkili ve hızlı kararlar verirler, uygularlar ve sonuç alırlar.
* Daha etkili bir lider olurlar.
* Krizi, çatışmayı ve stresi daha iyi yönetirler.
* Ekipte taşları yerine oturturlar.
* Yetkiyi doğru kişiye verirler.
* Doğru kişiyi terfi ettirirler.
* Ekibe doğru kişiyi alırlar.
* Daha yüksek performanslı takım çalışması yaparlar.
* İşe yenilik getirirler, inovasyon yaparlar.
* Yönetim ve icra kurullarını daha iyi çalıştırırlar.
* Satış-pazarlama, operasyon, imalat, idari ve teknik ekiplerin performanslarını yükseltirler.
* Organizasyon ve departmanlar stratejiye uygun hale gelir.
* Şirket kültürünü geliştirirler.
* Yüksek potansiyelli, yetenekli kişileri cezbeder ve şirkete kazandırırlar.
* Kurumsallaşma, veliaht yetiştirme, halef-selef uyumu becerilerini geliştirirler.