Şirket birleşmeleri ve satın alma danışmanlığı ile hedef şirketin elle tutulamayan varlıklarını (şirket kültürünü, organizasyonel yapıyı, yönetim kadrosunu ve kilit personelini) bilerek karlı ve güvenli bir biçimde hareket edebilirsiniz.

Rekabette bir adım öne geçme yarışı içinde olan şirketler için şirket birleşmeleri ve satın alma süreci stratejik öneme haizdir.

Şirket birleşmeleri ve satın alma işlemlerinin sayısı ve hacminde önemli ölçüde artış olmasına karşın, bu işlemlerin büyük çoğunluğu amacına ulaşamıyor.

Satın alma fiyatı uygun olsa bile, beklenen başarı birçok satın alma işleminde elde edilemiyor.

Biz bu bağlamda hedef şirketin elle tutulamayan varlıklarını  inceleme, değerlendirme ve danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Şirket birleşme ve satın alma sürecinde projenin en başından itibaren işin içine dahil oluyor ve olası sorunları sürecin erken aşamalarında belirleyebiliyoruz.

Böylece şirketin elle tutulan varlıkları (finansal, operasyonel, piyasa algısı vb.)  ile elle tutulamayan varlıkları arasındaki ilişkiyi açık ve net olarak ortaya koyuyor ve müşterilerimizin hedef şirketle ilgili sağlıklı bir değerlendirme yaparak şirket birleşme ve satınalma sürecinde başarılı olmasına yardımcı oluyoruz.