Şirketinizin cirosunu ve kârını yükseltmek ister misiniz? - GES Yönetim Danışmanlık A.Ş.

Posted by | Ekim 24, 2017 | Genel | No Comments

20 yılı aşkın tecrübemiz ve sahada yaptığımız çalışmalar göstermiştir ki bir şirketin cirosunu ve kârını yükseltmesi güçlü bir yönetim ekibine, proaktif yöneticilere ve doğru işe doğru insan atamasına bağlıdır.

Biz bu bağlamda, uluslararası geçerliliği kanıtlanmış Thomas Kişilik Envanteri yöntemiyle ve özel geliştirilmiş anketlerle “Yönetim Ekibinin Güçlü ve Zayıf Yönleri Raporu, Proaktif Yönetici Raporu ve Doğru İşe Doğru İnsan Raporu” sunuyor, bu doğrultuda koçluk ve danışmanlık sağlıyor, çözüm ortağı olarak hizmet veriyoruz.

Yönetim Ekibinin Güçlü ve Zayıf Yönleri Raporu 

Bu raporla, aşağıdaki sorular kapsamında, yönetim ekibinin şirketin cirosuna ve kârına etkisini açık ve net olarak bilerek hareket ediyoruz :

Yönetim Ekibi ;

 • Nerede güçlü ?
 • Nerede zayıf?
 • Hangi taşlar yerinde ?
 • Kimler lokomotif ?
 • Kimler işinden memnun ?
 • Kimler şirkete sadık ?
 • Kimler istekli ve gayretli çalışıyor?
 • Kimler CEO’yla uyumlu ?
 • Kimlerin performansı yüksek ?
 • Kimler zorlu işleri sever?
 • Kimler güç çatışmasına girer?
 • Kimlerin parasal farkındalığı yüksek?
 • Kimlerin ciro ve kâra etkisi yüksek?

Proaktif Yönetici Raporu

Bu raporla, aşağıdaki sorular kapsamında, yöneticilerin (veya adayların) şirketin cirosuna ve kârına etkisini açık ve net olarak bilerek hareket ediyoruz :

Yönetici ;

 • Proaktif mi?
 • Pozisyona uygun mu?
 • İşinden memnun mu?
 • Şirkete sadık mı?
 • İstekli ve gayretli çalışıyor mu?
 • Üst Yöneticisiyle uyumlu mu?
 • Performansı yüksek mi? Vasat  mı? Düşük mü?
 • Donanımı (bilgisi, tecrübesi ve yetkinliği) yeterli mi?
 • Kariyer planı doğru mu?
 • Parasal farkındalığı yeterli mi?
 • Ciro ve kâra etkisi yüksek mi? Vasat mı? Düşük mü?

Doğru İşe Doğru İnsan Raporu

Bu raporla, aşağıdaki sorular kapsamında, kilit personelin (veya adayların) şirketin cirosuna ve kârına etkisini açık ve net olarak bilerek hareket ediyoruz :

Kilit Personel ;

 • İşe uygun mu?
 • Pozisyona uygun mu?
 • İşinden memnun mu?
 • Şirkete sadık mı?
 • İstekli ve gayretli çalışıyor mu?
 • Üst Yöneticisiyle uyumlu mu?
 • Performansı yüksek mi? Vasat  mı? Düşük mü?
 • Donanımı (bilgisi, tecrübesi ve yetkinliği) yeterli mi?
 • Bilinç ve farkındalığı yeterli mi?
 • Kariyer planı doğru mu?
 • Parasal farkındalığı yeterli mi?
 • Ciro ve kâra etkisi yüksek mi? Vasat mı? Düşük mü?

Leave a Reply

Your email address will not be published.