Sorunlar ve Biz - GES Yönetim Danışmanlık A.Ş.

Posted by | Eylül 14, 2013 | Liderlik / Yönetim | No Comments

“Tanrım bana değiştirebileceğim şeyler için güç ver,  değiştiremeyeceğim şeyler için sabır ver, ikisi arasındaki farkı anlamak için akıl ver.”

Eski bir mabeddeki dua

Karşılaştığımız sorunlar şu üç gruptan birine girer :

1. Direkt kontrol edebileceğimiz sorunlar

(Kendi davranışımızdan kaynaklanan sorunlar)

Özbilinç seviyemiz azsa kendi davranışımızdan kaynaklanan sorunları anlamak zordur.

Dinleyeceğimiz zaman konuşuyorsak,

konuşacağımız zaman susuyorsak,

harekete geçmemiz gerekirken bekliyorsak,

sabırlı olmamız gerekirken tezcanlılık yapıyorsak

kendi davranışlarımızdan kaynaklanan sorunları yaşarız.

Buna benzer olarak

gereğinden daha fazla konuşuyorsak veya dinliyorsak,

gereğinden daha fazla hızlıysak veya yavaşsak,

gereğinden daha fazla analitiksek veya içgüdüsel isek

gereğinden daha fazla aktifsek veya pasifsek

yine kendi davranışlarımızdan kaynaklanan sorunları yaşarız.

Bu sorunları çözmemin yolu kendimizle ilgili farkındalık seviyemizi, özbilinç düzeyimizi yükseltmektir.

Böylece gerçekçi durum, kişi, olay, ilişki analizleri yaparak

yerinde, zamanında ve dozajında uygun davranışı

planlayarak ve gerçekleştirerek bu sorunları çözebiliriz.

2. Dolaylı olarak kontrol edebileceğimiz sorunlar

(Başkalarının davranışlarından kaynaklanan sorunlar)

Patronumuzun, eşimizin, çocuğumuzun, arkadaşlarımızın (direk ilişkide bulunduğumuz kişilerin)

davranışlarından kaynaklanan sorunları direkt olarak değil ama dolaylı olarak bu kişileri etkileyerek kontrol edebiliriz.

Bu süreç birinci kademe geçilmemişse hatasını, eksiğini söyleme, doğrusunu gösterme gibi etkisiz ve ilişkiyi zedeleyici yöntemler kullanılabilir.

Birinci kademe geçilmişse ilişki geliştirme yöntemiyle kişinin kendi davranışlarından kaynaklanan hataları görmesini sağlayabiliriz.

3. Hiç bir şey yapamayacağımız sorunlar

(Geçmişimiz veya mevcut durumla ilgili gerçekler)

Buzulların erimesi, küresel çevre sorunları, milli sorunlar, kendimizi ait hissettiğimiz büyük grubun sorunları bizi etkileyebilir ve bu sorunlar için bir şey yapmaya teşvik edebilir.

Ancak birinci ve ikinci kademede tecrübe kazanmadan bu kademedeki sorunlarla uğraşırsak, enerji harcarsak farketmeden kendimizi tüketebiliriz.

Bu nedenle hiç bir şey yapamayacağımız sorunlar konusunda uyanık olmalıyız.

Hareket geçmeden önce kontrol edebileceğimiz sorunları gözden geçirir ve kararımızı buna göre verirsek daha iyi olabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.