Strateji danışmanlığı alarak kurumsal amaçlarla araçları daha kolay bir şekilde uyumlu halde tutabilirsiniz.

Böylece rekabet, büyüme, kârlılık, kurumsallaşma, bir üst lige çıkma, iş fırsatları, kurumsal hedefler, stratejik planlama, operasyonel verimlilik,

organizasyon değişiklikleri, yeniden yapılanma, maliyetleri düşürme, büyüme-küçülme, değişim yönetimi,  şirketi güçlendirme,

kurumsal kaynak planlama (ERP) uygulamaları, kârlılığı yükseltme, sürdürülebilir büyüme,  iş performansını yükseltme  vb.

stratejileri bağlamında “yanlış strateji” tuzaklarına düşmezsiniz.

Kuruma, organizasyona, liderlik-yöneticilik ekibine uymayan stratejiyi uygulamazsınız veya stratejiye uygun olmayan organizasyonu, ekibi uygun hale getirebilirsiniz.

Strateji uygulama sürecinde yanlış organizasyon değişiklikleri, yanlış ekip, yanlış yönetici kararları vermezsiniz.

Strateji ve organizasyon, strateji ve yöneticiler strateji ve insan kaynakları-eğitim uyumluluğunu sağlayabilirsiniz.

 

Aşağıdaki makale strateji danışmanlığı yaklaşımımızı daha iyi değerlendirmenize yardımcı olabilir :

Dama tarzı yönetim mi? Satranç tarzı yönetim mi?

Rekabet ortamında başarılı olmak için dama tarzı yönetim ile satranç tarzı yönetim arasındaki farkı anlamalıyız.

Dama oyununda tek tip taş ve tek tip hareket vardır. Taşlar, sadece bir kare, sağa, sola ve öne ilerleyebilir. Çapraz ve geri gitmek yoktur.

Dama tarzı yönetim anlayışında da tek tip insan ve hareket tarzı vardır.

Herkes aynıdır ve aynı biçimde davranırlar.

Satrançta ise farklı taşlar ve farklı hareket tarzları vardır.

Her bir satranç taşının kendine özgü güçlü-zayıf yönleri vardır.

Vezir en güçlü taştır, hem düz hem çapraz ilerler.

Kale düz, fil çapraz ilerler, at “L” biçiminde hareket eder.

Piyon tek kare ilerler ve vezir olabilir.

Başarı, tüm taşları bir strateji doğrultusunda etkin kullanarak mümkündür.

Artık dama tarzı yönetim anlayışıyla rekabette ayakta kalmak mümkün değildir.

Bize göre satranç tarzı yönetim anlayışına geçmeliyiz ve aşağıdaki soruların doğru cevaplarını bulmak için birlikte çalışmalıyız :

Oyunumuzda vezirimiz kim?

Kalelerimiz, atlarımız, fillerimiz  kimler?

Stratejimiz ne?

Rakiplerimizin vezirleri kimler? Kaleleri, atları, filleri  kimler? Starejileri neler?

Vezirlik rütbesini taşıyan kişiler vezirin gücünü kullanabilirler mi?

Hangi piyonlar vezir olabilir?