Strateji yoğun rekabet ve hızlı değişim ortamında nasıl başarılı olacağımızın, neye ağırlık vereceğimizin cevabıdır.

Strateji misyon ve vizyona göre şekillenir organizasyona ve yönetim kadrosuna şekil verir.

Hızlı değişim ortamında strateji güncellemesi gerekebilir.

Uygulanan stratejiyle istenen strateji arasında farklar varsa bunun sebepleri dikkatlice ele alınmalıdır.

Bu bağlamda yapılan “Strateji Değerlendirme Çalışması” ile vizyonu gerçekleştirmek için gereken yol, yöntem tarif edilir.