Süreç insangücü, makine,malzeme, teknoloji gibi girdileri katma değerli çıktılara dönüştüren işlemler dizisidir.

Başka bir deyişle süreç sahadaki faaliyetlerdir.

Daha önceden tasarlanmış, planlanmış, sonuçları belirli, zincirleme işlemler, uygulamalardır.

Süreçlerde aksaklık varsa büyük planın yani misyon-vizyon-strateji ve hedeflerin gerçekleştirilmesi zorlaşır.

Bu bağlamda “Süreç Değerlendirme Çalışması” ile iş akışı, işlemler, kural ve prosedürlerin misyon-vizyon-strateji ve hedeflerle uyumluluğu değerlendirilir.