Üçüncü Göz Şirket Koçluğu Programı (Yıllık 100 Saat)

Kurumsal kazanımlar :

* Daha etkin yöneticiler

* Daha lokomotif bir yönetim ekibi

* Daha çevik bir organizasyon

* Daha yetenekli ve sadık çalışanlar

* Daha kârlı ve daha mutlu bir şirket

Kişisel Kazanımlar:

* Daha yüksek motivasyon

* Daha iyi düşünme

* Daha doğru, etkili ve hızlı kararlar verme

* Daha iyi sonuç alma

* Yöneticilik – Liderlik becerilerini geliştirme

* Potansiyeli daha iyi kullanma

* Daha üstün performans

* Daha başarılı bir kariyer

* Daha mutlu bir yaşam

Kapsamı :

* Kendimi nasıl görüyorum?

* Nasıl motive oluyorum?

* İş ortamında nasıl davranıyorum?

* Stresliyken nasıl davranıyorum?

* Güçlü ve zayıf yönlerim neler?

* Zamanı nasıl kullanıyorum?

* Nasıl düşünüyorum?

* Nasıl karar veriyorum?

* Nasıl sonuç alıyorum?

* Hızlı mıyım? Yavaş mıyım?

* Takım oyuncusu muyum?

* Nasıl daha etkili olabilirim?