Üretim Personeli Bilgi Destek Raporu

Tek sayfalık işlenmiş bilgiye dayalı bu rapor  şirketlerin üretim personeli pozisyonlarında doğru kişileri çalıştırmasına yardımcı olur. Bu kişilerin işe alım, terfi, görev değişikliği, performans değerlendirme, kariyer planı, eğitim yatırımı, işten çıkarma konularında aşağıdaki 10 üretim personeli ölçütüne göre bilimsel ölçümlemeye dayalı puanlama ve derecelendirmeyle  karar vericileri yormadan nokta atışı yapma imkanı sağlar.

10 Üretim Temsilcisi Ölçütü :

1. İşi zamanında bitirebilme niteliği?

2. Yoğun iş yükü altında çalışabilme boyutu?

3. Raporlama yapabilme becerisi?

4. İşle ilgili bilgiyi paylaşabilme durumu?

5. Ekip arkadaşlarına sabır ve empati gösterebilme düzeyi?

6. İşi denetleyebilme vasfı?

7. Kaliteyi sağlama isteği?

8. Talimat ve prosedürlere uyma seviyesi?

9. Prensip ve değerleri benimseme kapasitesi?

10. Üst yöneticisine uyum sağlama yeteneği?