Veliaht Koçluğu ile Şirketinizin Veliahtını En İyi Şekilde Yetiştirin…

Pek çok aile şirketi kurucunun (birinci kuşağın) kendi dönemindeki fırsatları değerlendirmesi ile başarılı olmuştur. Ancak veliahtın (ikinci kuşağın) aynı başarıyı zamanın değişen şartları içinde gösterememesi veya farklı kariyer ya da yaşam tercihleri nedeniyle pek çok aile şirketi yok olmuştur.

Veliaht Koçluğu ile kurucu aile şirketini devam ettirmek isteyen veliahtını dünyanın en gelişmiş bilimsel kişilik analiz sistemi sonuçları doğrultusunda en iyi şekilde yetiştirir.

Kurucu ile veliaht birbirinin kafa yapısını daha iyi tanır,  neyi neden öyle yaptığını anlar, takdir eder ve saygı duyar.

Kurucu ile veliaht arasındaki ilişki kalitesi artar, stres azalır, tansiyon düşer, sağlık ve huzur artar.

Veliahtın fırsatları değerlendirme, risk alma, girişimcilik, liderlik-yöneticilik becerileri gelişir.

Veliaht kişisel vizyonunu ve potansiyelini keşfeder.

Veliaht kariyerini ve yaşamını daha iyi yönetir.

Veliaht satranç oyunu mantığıyla işi parça parça değil bütün olarak görür.

Veliaht kriz, problem ve zorlu durumlarla daha kolay başaçıkar , böylesine durumlarda ortaya çıkan şüphe, kafa karışıklığı, endişe ve korkuların yarattığı olumsuz havayı yönetir.

Veliaht aile üyelerine, profesyonel yöneticilere, personele daha iyi önderlik yapar.

Aile şirketinin yönetim kalitesini yükseltir.

Aile anayasası yoksa hazırlanmasına katkıda bulunur.

Aile anayasası varsa uygulamayı kolaylaştırır.

Aile şirketinin kurumsallaşmasına yardımcı olur.