Yoğun rekabet verimli şirketler istiyor.

Verimli şirketler ise etkili yöneticilerle ve etkili ekiplerle mümkün.

Çünkü şirketin; sermaye, teşkilat, teçhizat vb. varlıkları ancak etkili yöneticilerle ve etkili ekiplerle daha verimli kullanılabiliyor.

Böylece;

Şirketin cirosu, kârı, sermayesi ve değeri artıyor.
Maliyetleri düşüyor.
İsraf ve kayıpları azalıyor.
İş heyecanı, işe isteklilik yükseliyor.
Performans artıyor.
Çalışan ve müşteri memnuniyetini yükseliyor.
Güven ve istikrar ortamı tesis ediliyor.
Kısa vadede şirket güçleniyor.
Orta vadede şirket sıçrama yapıyor.
Uzun vadede ise şirket piyasada oyunun kurallarını değiştiriyor.

GES Verimli Şirket Programı Kapsamı ve Yol Haritası :

  • Yönetici Analizi : Yöneticilerin etkili olma derecesi nedir?
  • Yönetim Ekibi Analizi :  Ekibin etkili olma derecesi nedir?
    • 5-Çok etkili, 4- Etkili, 3-Orta, 2- Az etkili, 1-Etkisiz
  • Aksiyon Planı : Yöneticiler ve yönetim ekibi etkili olma derecesini nasıl yükseltebilir?
  • Uygulama
  • Sonuçları Değerlendirme

Süresi :

Yıllık 50, 100 veya 200 saatlik program.