Vizyon kurumun geleceğidir. Vizyon yoksa gelecekte yoktur.

Bu bağlamda “Vizyon Çalışması” ile iş bağlamında arzu edilen gelecek hayali tarif edilir.

Yoğun rekabet ve hızlı değişim bağlamında vizyon güncellemesi yapılır.

İstenirse yeni vizyon çizilebilir.

“Vizyon-misyon-strateji-organizasyon-yönetim ekibi” bütünlüğünü sağlamlaştırmak için gerekli girdiler sağlanır.