Yoğun rekabet ve hızlı değişim daha güçlü şirketler istiyor. - GES Yönetim Danışmanlık A.Ş.

Posted by | Nisan 03, 2013 | Liderlik / Yönetim | No Comments

Yoğun rekabet ve hızlı değişim daha güçlü şirketler istiyor.

Daha güçlü şirketler ise daha güçlü tepe yönetim ekibiyle mümkün.

Tepe yönetim ekibi yeterince güçlü değilse sermaye, teşkilat, insan kaynağı, fabrika, makine, gayrimenkul, bilgisayar sistemleri, teçhizat gibi araçlar yanlış ve verimsiz kullanılıyor ve zaafiyet sebebi gibi gösteriliyor.

Bunun sonucu olarak;
Şirketin cirosu, kârı, sermayesi ve değeri azalıyor.
Maliyetleri yükseliyor.
İsraf ve kayıplar artıyor.
İş heyecanı, isteklilik azalıyor.
Performans düşüyor.
Çalışan ve müşteri memnuniyeti azalıyor.
Güven ve istikrar ortamı bozuluyor.
Şirket sorunlarını çözemiyor.
Kısa vadede zayıflıyor, orta vadede geriliyor, uzun vadede ise varlığını devam ettiremiyor.

Bu problemlerin GES Çözümü güçlü tepe yönetim ekibidir.

Güçlü tepe yönetim ekibi itici güç sağlar, lokomotiftir.
Sonuç alıcıdır.
Sorun çözücüdür.
Güven vericidir.
Yönlendiricidir.
Harekete geçiricidir.
Yarışmacıdır.
Yenilikçidir.
Sınırları zorlar.
Güçlü tepe yönetim ekibiyle sermaye, teşkilat, insan kaynağı, fabrika, makine, gayrimenkul, bilgisayar sistemleri, teçhizat gibi araçlar etkili ve verimli kullanılıyor ve üstünlüğe dönüşüyor.

Böylece;
Şirketin cirosu, kârı, sermayesi ve değeri artıyor.
Maliyetleri düşüyor.
İsraf ve kayıpları azalıyor.
İş heyecanı, işe isteklilik artıyor.
Performans yükseliyor.
Çalışan ve müşteri memnuniyeti artıyor.
Güven ve istikrar ortamı gelişiyor.
Kısa vadede şirket güçleniyor.
Orta vadede şirket sıçrama yapıyor.
Uzun vadede ise şirket piyasada oyunun kurallarını değiştirebiliyor.

Tepe yönetim ekibi daha güçlü olan şirketler yoğun rekabet ve hızlı değişim döneminde daha başarılı olacak…

Leave a Reply

Your email address will not be published.