Yönetici Eğitimleri

Yönetim Kokpit Programı doğrultusunda yöneticilere aşağıdaki konularda birebir, iki saatlik modüller halinde ve istenirse online eğitimler veriyoruz :

*Kendini Tanıma Eğitimi

*Proaktif Yönetici Eğitimi

*Etkili Patron İlişkileri Eğitimi

*Doğru İşe Doğru İnsan Eğitimi

*Duygusal Zekâ Eğitimi

*Etkili İletişim ve Motivasyon Eğitimi

*Stres ve Zaman Yönetimi Eğitimi

*Kariyer Yönetimi Eğitimi

*Yerine Adam Yetiştirme Eğitimi

*Etkili Performans Yönetimi Eğitimi

*Etkili Liderlik Eğitimi

Faydaları : 

* Eğitimlerin birebir olması yöneticilerin motivasyonunu arttırıyor, eğitimden elde edecekleri  kazanımı en üst seviyeye çıkarıyor.

* İki saatlik modüller halinde olması yöneticilerin dikkatlerinin dağılmadan eğitime odaklı kalmasını  sağlıyor.

* Online olması yöneticilere zaman kazandırıyor, mekan engelini ortadan kaldırıyor.