GES Yönetim Analizleri Kapsamı:

* Yönetici Analizi

* Takım Analizi

* İş Analizi

* Misyon, Vizyon ve Strateji Analizi

* Organizasyon Analizi

* İşe Uygunluk Analizi

* Takıma Uygunluk Analizi

* Stratejiye Uygunluk Analizi

* Kurum Kültürüne Uygunluk Analizi

* Motivasyon Analizi

* Performans Analizi

* Eğitim – Gelişim İhtiyaç Analizi

Yönetim Ölçme ve Değerlendirme Danışmanlığı daha iyi yönetim kararlarının verilmesine yardımcı olur.

Derecelendirme :
A – Çok İyi, B – İyi, C – Orta, D – Kötü, E – Çok Kötü
I. Kurumsal Boyut:
 • Yönetim Kurulu
 • İcra Kurulu
 • Üst Yönetim Ekibi
 • Satış-Pazarlama Ekibi
 • Operasyon-İmalat Ekibi
 • Teknik-İdari Destek Ekibi

Anahtar Göstergeler :

 • Taşların Yerindeliği Durumu
 • Rekabete Uygunluk Durumu
 • Stratejiye Uygunluk Durumu
 • Üst Yöneticiye Uygunluk Durumu
 • Organizasyona Uygunluk Durumu
 • Maliyet Düşürmeye Uygunluk Durumu
 • Stres Altındaki Durumu
 • Çeviklik Durumu
 • Memnuniyet Durumu
 • Motivasyon Durumu
 • Performans Durumu

II. Üst Yönetici Boyutu :

 • Yönetim Kurulu Başkanı
 • İcra Kurulu Başkanı
 • CEO
 • Genel Müdür
 • Genel Müdür Yardımcıları

Anahtar Göstergeler :

 • Üst Yöneticiliğe Uygunluk Durumu
 • Stratejiye Uygunluk Durumu
 • Rekabete Uygunluk Durumu
 • Maliyet Düşürmeye Uygunluk Durumu
 • Organizasyona Uygunluk Durumu
 • Maliyet Düşürmeye Uygunluk Durumu
 • Çeviklik Durumu
 • Memnuniyet Durumu
 • Motivasyon Durumu
 • Performans Durumu
III. Yönetici Boyutu
 • Yöneticiliğe Uygunluk Durumu
 • Üst Yöneticisiyle Uyumluluk Durumu
 • Rekabete Uygunluk Durumu
 • Maliyet Düşürmeye Uygunluk Durumu
 • Ekibe Uygunluk Durumu
 • Stres Altındaki Durumu
 • Çeviklik Durumu
 • Terfi Uygunluk Durumu
 • Memnuniyet Durumu
 • Motivasyon Durumu
 • Performans Durumu
IV. Çalışan Boyutu
 • İşe Uygunluk Durumu
 • Üst Yöneticisiyle Uyumluluk Durumu
 • Eğitim-Gelişim Yatırımına Uygunluk Durumu
 • Stres Altındaki Durumu
 • Çeviklik Durumu
 • Uzmanlaşma/Derinleşme Durumu
 • Terfi Uygunluk Durumu
 • Memnuniyet Durumu
 • Motivasyon Durumu
 • Performans Durumu

V. Kişiye Özel Eğitimler Boyutu

 • Eğitim-Gelişim Yatırımına Uygunluk Durumu
 • Terfi Uygunluk Durumu
 • Yöneticiliğe Uygunluk Durumu
 • Üst Yöneticiye  Uygunluk Durumu
 • Stratejiye Uygunluk Durumu
 • Stres Altındaki Durumu
 • Çeviklik Durumu
 • Uzmanlaşma/Derinleşme Durumu

 

V. Kişiye Özel Eğitimler