GES Yönetim Danışmanlığı olarak, daha kârlı, verimli ve mutlu şirketler için, “Güçlü Şirket, Güçlü Yönetim” vizyonu doğrultusunda Yönetim Danışmanlığı Programı sunuyoruz.

Daha kârlı, verimli ve mutlu bir şirket, daha güçlü bir yönetimle mümkündür.

Şirketin maddi ve gayrimaddi varlıkları (sermaye, menkuller, gayrimenkuller, teknoloji, organizasyon, insan kaynakları ve diğer üretim-operasyon-hizmet araçları vb.)  kârlılığı ve verimliliği yükseltmek için gerekli ama yeterli değildir.

Formül olarak ifade edersek :

KVMŞ    : Y x (MV + GV )

KVMŞ    : Kârlı, verimli ve mutlu şirket
Y          : Yönetim
MV        : Maddi Varlıklar
G V       : Gayrimaddi Varlıklar

Ne kazandırıyoruz?

* Daha güçlü bir yönetim.
* Şirketin vizyonu, stratejik ajandası, iş planları, operasyonları, organizasyonu, yöneticileri ile ilgili daha doğru kararlar.
* Geniş kapsamlı düşünme.
* Detayları daha iyi yönetme.
* Şirkette taşları yerine oturtma.
* Yönetim kadrolarına daha doğru kişileri getirme.
* İşi, yetkiyi, terfiyi daha doğru kişilere verme.
* Halefleri daha iyi seçme ve yetiştirirme.
* Stratejik katkı sağlayacak kişileri şirkete kazandırma.
* Şirket yapılanmasını daha etkin ve verimli hale getirme.
* Değişimin getirdiği fırsatları görme ve kazanca dönüştürme.
* Şirketin sorunlarını hızla saptayıp çözme.
* Şirket kültürünü koruma ve geliştirme.
* Ekosistemle (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar, sektör dernekleri, devlet yetkilileri ve medya vb. ) daha iyi ilişkiler kurma ve geliştirme.
* Şirketin kârlılığını, verimliliğini ve mutluluğunu arttırma.