* Yönetim Kurulu Değerlendirmesi ve Finansal Performansı Etkileyen Olası Sorunlar

Hissedar Sorunu

Finansman Sorunu

Liderlik Sorunu

Vizyon Sorunu

Strateji Sorunu

* Danışma Kurulu Değerlendirmesi ve Finansal Performansı Etkileyen Olası Sorunlar

 Hukuk Sorunu

Vergi Sorunu

Siyasi Sorun

Stratejik İlişki Sorunu

Ekosistem Sorunu

* İcra Kurulu Değerlendirmesi ve Finansal Performansı Etkileyen Olası Sorunlar

 İş Planı Sorunu

Denetleme Sorunu

Üst Yönetici Sorunu

Organizasyon Sorunu

Sistem Sorunu

* Yönetim Ekibi Değerlendirmesi ve Finansal Performansı Etkileyen Olası Sorunlar

 Yönetici Sorunu

Rekabet Sorunu

Fiyat  Sorunu

Ürün Sorunu

Pazar Sorunu

* Satış Ekibi Değerlendirmesi

* Operasyon Ekibi Değerlendirmesi

* Finans Ekibi Değerlendirmesi

* İnsan Kaynakları Ekibi Değerlendirmesi

Finansal Performansı Etkileyen Olası Sorunlar

 Satış Sorunu

Operasyon Sorunu

Finans Sorunu

İnsan Kaynakları Sorunu