Yönetim Kokpit Programı 

Genel Müdür’ler İçin Navigasyon Programı

Yönetim 4.0 Kokpit Programı, şirketi uçak, Genel Müdür’ü pilot gibi görüyor.

Aşağıdaki şirket, yönetim ve finansal tablo göstergelerinin birlikte analizi doğrultusunda Genel Müdür’e navigasyon sağlıyor.

Böylece Genel Müdür yakını, uzağı, gündüz ve gece daha net görüyor, motivasyonu yükseltiyor, performansı arttırıyor.

 

Şirket göstergeleri :

•Tipi
•Sektörü
•Büyüklüğü, cirosu ve kârı
•Çalışan sayısı
•Hissedarları
•Müşterileri
•Ürünleri ve hizmetleri
•Rakipleri
•Rakiplerine karşı üstünlüğü
•Tedarikçileri
•Güçlü ve zayıf yönleri
•Fırsatları ve tehditleri
•Stratejik planları
•Operasyonları
•İnsan kaynakları
•İş Sistemi
•Organizasyonu
•Yönetim ekibi
•Satış-pazarlama ekibi
•Operasyon ekibi
•Finans, mali ve idari işler ekibi
•İnsan kaynakları ekibi
•Finansal durumu
•Potansiyeli
•Performansı

 

2. Yönetim Göstergeleri

•Motivasyon Durumu
•Potansiyeli
•Bilgi, tecrübe, beceri düzeyi
•Güçlü ve geliştirilebilir yanları
•Stres altında davranışı
•Parasal ve duygusal farkındalığı
•Performansı

 

3. Finansal Tablo Göstergeleri

A. Bilanço

•Dönen varlıklar
•Duran varlıklar
•Kısa vadeli yabancı kaynaklar
•Uzun vadeli yabancı kaynaklar
•Özkaynaklar

B. Gelir Tablosu

•Brüt Satışlar
•Satışların Maliyeti
•Brüt Kâr
•Diğer Gelirler
•Dağıtım Maliyetleri
•Yönetim Giderleri
•Diğer Giderler
•FAVÖK (Faiz Vergi Öncesi Kâr)
•Faiz Gideri
•Vergi Gideri
•Net Kâr

C. Nakit Akış Tablosu

•Dönem Başı Nakit
•Dönem İçi Nakit Girişleri
•Dönem İçi Nakit Çıkışları
•Dönem Sonu Nakit Mevcudu

D. Rasyolar

•Likidite Rasyoları
•Mali Yapı Rasyoları
•Faaliyet Rasyoları
•Kârlılık Rasyoları