Zaman Yönetimi Eşittir Enerji Yönetimi - GES Yönetim Danışmanlık A.Ş.

Posted by | Eylül 23, 2013 | Liderlik / Yönetim | No Comments

 

Yoğun rekabet ortamında zamanımızı bir başka deyişle enerjimizi nasıl daha etkin yönetebiliriz?

Bunun için eskilerin tabiriyle “ehemi mühime tercih etsek” yani önceliği önemli işlere versek iyi olur.

Yapacağımız faaliyetin “önem” ve “öncelik” derecesini belirleyerek işe başlayabiliriz.

Önem ve öncelik derecesini “yüksek ve düşük” olmak üzere ikiye ayırırsak bütün işleri aşağıdaki dört grup içinde tanımlayabiliriz :

I.Grup : Önem derecesi yüksek, öncelik derecesi yüksek faaliyetler

Krizler

Taahhütler (Zamanında yetişmesi gereken işler)

Öncelikli problemler
II.Grup : Önem derecesi yüksek, öncelik derecesi düşük faaliyetler

İlişki geliştirme

İş geliştirme

Strateji geliştirme

Liderlik geliştirme

Kendini, ekibi, organizasyonu geliştirme
III. Grup Faaliyetler  :  Öncelik derecesi yüksek, önem derecesi düşük faaliyetler

Planlanmamış ama yapılması gereken işler

Telefonlar

Müdahaleler

Cevap vermemiz gereken epostalar

Katılmamız gereken etkinlikler

 

IV. Grup Faaliyetler  : Hem öncelik derecesi düşük hem de önem derecesi düşük faaliyetler

Ivır zıvır işler

Bazı epostalar

Bazı telefonlar

Bazı toplantılar

 

Zamanının, enerjisinin çoğunu I.grup (acil ve önemli) faaliyetlerle geçirenleri  stres bir süre sonra tüketir.

Bu kişiler kendilerini rahatlatmak için IV.grup (önemsiz ve acil olmayan) faaliyetlerle uğraşabilirler.

II. Grup (önemli ama acil olmayan işler)  Ve III.grup (acil ama önemli olmayan) faaliyetler onların zihinsel kapsama alanı içinde değildir.

 

Bazıları da enerjilerini III.Grup faaliyetlerle harcarken I.Grup ta harcadıklarını sanırken başkalarının beklenti ve önceliklerini karşılamaya çalışırken kendilerini tüketirler.

Günü kurtarmaya çalışırlar. Planların, hedeflerin gerçek yaşamda işe yaramadığını düşünürler.

İlişkiler konusunda zorlanırlar. Kendilerini kontrol etmekte güçlük çekerler. Kendilerini “kayıp”  gibi hissedebilirler.

 

Enerjilerini II.Grup (önemli ama acil olmayan)  ve IV. Grup (hem önemli hem de acil olmayan) faaliyetlerle harcayanları “bal yapmayan arı” gibi düşünebiliriz.

Bu kişiler temel konularda başkalarına bağımlılık sorunlarını aşamayabilirler ve kendi ayakları üstünde duramayabilirler.

 

Yoğun rekabet ve hızlı değişim ortamında başarılı olabilmek için enerjimizi III.Grup ve IV.Grup faaliyetlerde olabildiğince az harcamalıyız.

II.Grup faaliyetlerde ustalaşarak I.Grup faaliyetlerini kontrol altında tutmalıyız.

 

Enerjimizin uzun vadede en iyi geridönüşümünü alacağımız bölge II. Grup faaliyetlerdir.

Kendimizi, ekibimizi geliştirme, iş, strateji, ilişki geliştirme, uzun vadeli ve kısa vadeli planlama yapma bize bilinç, denge, disiplin getirir ve daha başarılı olmamıza yardımcı olur.

 

Bu çerçevede kendinizi ve şirketinizi değerlendirdiğinizde zamanınızı enerjinizi hangi grup faaliyetlerde kullanıyorsunuz?

Leave a Reply

Your email address will not be published.